Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu - KONTAKT - KPP Sandomierz

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu
 

27-600 Sandomierz

ul. Mickiewicza 30

 

tel. 015 - 833- 42 - 05

fax: 015 - 833- 42 - 03

e-mail : sandomierz@ki.policja.gov.pl